مشکلات شبکه پخش و توزیع

مشکلات شبکه پخش و توزیع

  • ایجاد هزینه های متعدد برای پخش و توزیع در مراحل مخلتف و افزایش قیمت نهایی تمام شده.
  • مشکلات حمل و نقل و توزیع کالا در سطح شهرها و روستاها
  • هزینه بر بودن بازاریابی و معرفی محصولات به صورت مویرگی
  • زمان بر بودن سفارش گیری و نرخ متغییر تبدیل فرصت به مشتری
  • مشکلات مربوطه به تامین نیروی بازاریابی و فروش
  • مدیریت پیچیده بازاریابی و وصول حسابهای مشتریان
  • تغییر مداوم محصولات و مشکلات معرفی محصول و آفرهای پیشنهادی
  • به روز نبودن قیمت کالاها  و تاخیر تحویل سفارشات به بنکداری ها