شبکه توزیع کالا

شبکه توزیع کالا-بنکداری و سوپر مارکت ها

این امر که هنوز بخش بسیار زیادی از مایحتاج روزانه خانواده ها و شرکتهای به صورت سنتی و از طریق فروشگاهها و بنکداری ها صورت میپذیرد قابل انکار نیست. به هر روی خدمات گسترده و محلی که سوپرمارکت‌ها ارائه میکنند قابل حذف شدن نیست و تقریبا این بخش از چرخه توزیع کالا مهمترین بخش این چرخه در کشور را نیز برعهده دارد.
از دیرباز تا امروز چرخه تامین کالا به صورت سنتی دستخوش تغییرات چندانی نشده است و بدین صورت است که ابتدا کارخانجات و یا بازرگانان کالاهای خود را در اختیار شرکتهای توزیع سراسری قرار میدهند و در گام بعد این کالاها به بنکداری ها و عمده فروشی ها میرسد و در گام بعد به صورت مویرگی در سوپرمارکت ها و مغازه های سطح شهرهای مختلف توزیع میشود.
این چرخه کارایی های منحصر به فرد خود را دارد اما یکی از مهترین ایراداتی که به این روش توزیع گرفته میشود این است که هزینه توزیع و سود توزیع کنندگان در انتها به مصرف کنندگان نهایی وارد میشود و این امر خود موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات میگردد.